banner donghokiddy

Màu sắc Đồng hồ Kiddy Viettel

Hiện tại Đồng hồ Kiddy có 1 loại duy nhất và với 3 màu sắc: Đen, Xanh và Hồng

màu sắc đồng hồ Kiddy

Màu sắc đồng hồ Kiddy


Màu đen phong cách

kiddy den


Màu xanh năng động

kiddy xanh


Màu hồng thời trang

kiddy hong